Hướng dẫn cài đặt chữ ký số

B1. Cài đặt driver cho token (nếu chưa cài)
B2. Cài đặt giao thức trustsite
 • - Mở phím windows
 • - Tìm đến Control Panel
 • - Mở Control Panel
 • - Sau đó mở tab Security
 • - Chọn đến Trust site
 • - Chọn Sites
 • - Điền địa chỉ https://127.0.0.1
B3. Mở giao thức certificate
 • - Mở trình duyệt Chrome và copy liên kết " chrome://flags/#allow-insecure-localhost " và truy cập
 • B4. Cài plugin chữ ký số
  B5. Thêm chữ ký số