THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Nếu phát hiện sai sót hóa đơn đã lập thì các bên liên quan phải xử lý thế nào?

Đối với hóa đơn điện tử đã lập mà có sai sót, tùy từng trường hợp cụ thể, các bên xử lý giống như cách xử lý hóa đơn giấy bị sai sót. (Các h xử lý hóa đơn giấy bị sai sót theo quy định tại TT 26/2015 và TT 39/2014 xin xem trang sau)

Tin liên quan