THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử được phép áp dụng cho những loại hóa đơn nào?

Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn sau đây: Hóa đơn xuất khẩu; Hóa đơn giá trị gia tăng; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tin liên quan