THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử được người bán hàng chuyển giao cho người mua hàng bằng phương thức nào?

Người bán hàng hàng có thể chuyển hóa đơn cho người mua hàng qua các phương thức sau: Qua Websites: Cấp một mã truy cập để người mua hàng tự vào tải hóa đơn; Qua Email: Người bán gửi hóa đơn qua email cho người mua Qua các thiết bị lưu trữ: Người bán copy vào các thiết bị lưu trữ của người mua.

Tin liên quan