THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bên mua hàng có cần ký số lên hóa đơn điện tử không?

Ngày 14/03/2011 Thông tư 32 quy định Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán, nhưng đến ngày 23/02/2016, BTC có công văn 2402/BTC-TCT trả lời doanh nghiệpViệc bên mua có thể ký hoặc không ký điện tử vào hóa đơn

Tin liên quan